Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası Ceza Avukatı

by

in

Bu suç bizzat işlenebilen bir suç olduğundan dolayı iştirak hükümleri uygulanamamakta ancak azmettirme veya yardım etme hükümleri uygulanabilmektedir. Bunun yanı sıra birden fazla kişi aynı kişiyle art arda cinsel ilişkiye girmişse bu kişiler tek başına fail olarak nitelendirilir. Failin yaşı ve cinsiyeti önemli olmamakla birlikte bu suçu bir kadın bir erkeğe karşı işleyebildiği gibi bir erkek de bir kadın veya erkeğe karşı bu suçu işleyebilir. Buna karşılık suçun maddi unsurunu oluşturan hareket cinsel ilişki olarak belirtildiğinden dolayı bir kadın bir kadına karşı bu suçu işlemesi mümkün değildir. İşlenen suçtan dolayı iki yıl veya daha az hapis cezasına çarptırılan kişi, bazı şartlarda hükmedilen cezanın infazının ertelenmesinden yararlanabilir.

 • Kast hem cinsel ilişkiye hem de mağdurun yaşına yönelik olması gerekmektedir.
 • Liseden mezun olduktan sonra İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi aldı….
 • Müstehcen malzemelerin dağıtımı, satışı veya dolaşımı ve pornografik içeriğin 20 yaşın altındaki herhangi birine satışı 293 ve IT Yasası-67B uyarınca yasa dışıdır.
 • Dünyanın her yerinden geniş bir VPN sunucu konumu listesi sunan bir VPN sağlayıcısı seçerek, kendinize en uygununu elde etmiş olacaksınız.
 • Ayrıca, yaşayacağınız herhangi bir sorunda ücretsiz VPN’lerin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Bu da demektir ki, reşit olmayanlarla cinsel ilişki suçunda hükmedilen cezaların adli para cezasına çevrilmesi söz konusu olamaz.

Pornografik filmlerin üretimi ve dağıtımı çoğu ülkede / bölgede yasal faaliyetlerdir, ancak pornografik filmler belirli bir yaştaki, genellikle 18 yaşın üzerindeki sanatçıları içerdiği sürece yasaldır. Mağdur çocuğun, veli veya vasisinin şikayeti üzerine fail hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılması için yeterlidir. Reşit olmak ; 18 yaşının doldurulması veya evlenme ya da mahkeme kararıyla mümkün olmaktadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Özel Görünüş Halleri

Bu suç çerçevesinde yasal düzenlemeler, “reşit olmayanla cinsel ilişki” başlığı altında toplanmış ve belirli ceza hükümleri getirilmiştir. Kanun koyucu, reşit olmayan kişi ile gerçekleştirilen fiili cinsel ilişki eylemini suç olarak belirlemiştir. Bu suç kapsamına yalnızca genital organların birleşmesiyle gerçekleşen cinsel ilişki eylemleri dahildir.

 • Eğer bilmiyorsa ve örneğin, 19 yaşında zannediyorsa ceza sorumluluğu açısından, somut olayda baz alınarak hata hükümlerine (TCK md. 30) göre belirlenir.
 • Mağdurların yaşları ne olursa olsun, onların korunması, adaletin tesisi ve suçluların cezalandırılması, adalet sistemimizin önceliğidir.
 • Bu hükümler, reşit olmayan bireylere karşı cinsel suçlar bağlamında yasal korumayı temin etmektedir.
 • Cinsel istismar suçunda, kritik yaş sınırı on beş yaş olarak belirlenmiştir.
 • (TCK 104/1) Çocuğun, fiili veyahut faili bildiği veya öğrendiği tarihten itibaren dava zamanaşımı süresini aşmamak kaydıyla 6 aydır.

Yasaklı pornografik web sitelerinin listesi sürekli olarak güncellenecektir. Kasık kılı ve cinsel organlar pikselli hale getirilmeli veya incelenmeli ve tüm katılımcılar 18 yaşın üzerinde olmalıdır. Müstehcen malzemelerin dağıtımı, satışı veya dolaşımı ve pornografik içeriğin 20 yaşın altındaki herhangi birine satışı 293 ve IT Yasası-67B uyarınca yasa dışıdır. Pornografi Küba’da Fidel Castro’nun ülkenin liderliği sırasında yasadışıydı, ancak yasalar 2010’larda rahatlamıştı. Bununla birlikte, Küba’da birçok pornografik web sitesi hala engellenmektedir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Özellikleri

Cinsellikle ilgili suçlarda mağdurun rızasının olmaması ve failin baskıcı davranışlar sergilemesi, bu tür suçların ayırt edici özelliklerindendir. Mağdurların yaşları ne olursa olsun, onların korunması, adaletin tesisi ve suçluların cezalandırılması, adalet sistemimizin önceliğidir. Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu hakkında Türk Ceza Kanununun belirlediği ilkeler ve yaptırımlar, toplumsal düzenin korunması ve genç bireylerin cinsel dokunulmazlıklarının güvence altına alınması için özel olarak düzenlenmiştir.

 • Her iki durumda da failin eylemleri, yasalarla belirlenen ağır cezai yaptırımlara tabidir.
 • Filipinler ceza hukuku, cinsel yayınların üretilmesini ve dağıtımını yasaklamaktadır.
 • Bu cezalar, suçun ağırlığına uygun şekilde uygulanarak adaletin tesisi sağlanmaya çalışılır.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır.
 • Bu durumda, suçun hem faili hem de mağdurunun çocuk olabileceği bir durum söz konusu olabilmekte ve bu, hukuki anlamda zorlayıcı bir durum yaratmaktadır.

Amerika’nın ‘Today Show’unun ortak sunucusu olan Matt Lauer, iş yerindeki kadın meslektaşlarını taciz etmesi üzerine NBC’den kovuldu. Hollywood’un şüphesiz en değerli aktörlerinden biriyken bir anda kariyeri tepetaklak olan Kevin Spacey, reşit olmayan çocuklarla seks yapmaya çalıştığı için Hollywood’dan uzaklaştırıldı. Suçun basit şeklini düzenleyen birinci fıkraya giren suçta görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir. İkinci ve üçüncü fıkraya giren suçlarda ise görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

Mağdurenin Rızasıyla Öpmek veya Cinsel Organ Sürtmek Suç Değildir

Özellikle yeniden belirtmek gerekir ki, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluşması bakımından cebir, tehdit, hile olmaksızın 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış çocukla cinsel ilişki yaşanmış olmalıdır. Reşit Olmayanla cinsel ilişki suçunun maddi unsuru “cebir, hile ve tehdit olmadan” cinsel ilişki yaşanması durumudur. Kanundaki bu unsurdan da anlaşılacağı üzere çocuğun cinsel ilişkiye rızası aranmakta olup eğer rıza olmadan cebir, hile veya tehdit unsurları eğer söz konusuysa somut olaya göre çocukların cinsel istismarı suçu oluşmaktadır. Burada belirtmemiz gereken suçun maddi unsurunu oluşturan hareket ise “cinsel ilişkide bulunmak”tır. Cinsel ilişkinin vajinal ya da anal yoldan yapılması konusunda herhangi bir ayrıma gidilmediği gibi vücuda cinsel organ dışında başka bir organ veya cisim sokmak bu suçu oluşturmamaktadır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ise, adından da anlaşılacağı gibi, yaşı reşitlik sınırının altında olan bireylere karşı işlenen bir suçtur.

 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda ise özel bir düzenleme bulunmadığından dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma imkânı bulunmamaktadır.
 • Şikayetin varlık veya yokluğuna göre ceza uygulanışı değişebilmektedir.
 • Beter Böcek ve Ferris Bueller gibi sayısız ünlü filmde yer alan Jeffrey Jones, 2003 yılında 14 yaşındaki bir çocuğa çıplak poz vermesi üzerine baskı yapınca tutuklandı.
 • Ancak, hapis cezasının yürütülmesinin ertelenmesi imkanından faydalanabilmek için mahkemenin vereceği bir karara ihtiyaç vardır.
 • Mağdurun, 15 yaşını tamamlamış olması ve fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yeteneğinin gelişmiş olması gerekmektedir.
 • Özetle, Wayback Machine’i dünyanın herhangi bir yerinden ücretsiz olarak porno engelini veya en azından bir kısmını kaldırmak için kullanabilirsiniz.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun ağırlaşmış hani yani ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca bir kovuşturma yapılıyorsa şikayetten vazgeçme halinde dava düşmeyecek ve resen soruşturulmaya devam edilecektir. Bunun sebebi ikinci ve üçüncü fıkranın şikayete tabi olmamasıdır. Bu suçun, çocukla arasında evlenme yasağı veya evlatlık, koruyu aile ilişkisi olan biri tarafından işlenmesi halinde şikayet aranmaz. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdurun, 6 aylık şikayet süresini; 8 yıllık dava zamanaşımı süresinde kullanması gerekir. Bilindiği üzere uzlaşmaya tabi olan suçlarda fail ve mağdur belirlenen şartlarda anlaşırlarsa yargılama sona ermekte ve şüpheli/sanık ceza almaktan kurtulmaktadır. Şikayete tabi suçlar kural olarak uzlaşmaya tabi olmakla birlikte reşit olmayanla cinsel ilişki suçu cinsel dokunulmazlığa karşı işlendiğinden istisnai hüküm gereği bu suçtan dolayı uzlaşmaya başvurulması mümkün değildir.

Öner Hukuk ve Danışmanlık Son Makaleler

Tüm sitelerim için önerilere her zaman açığım, ister harika, ereksiyona neden olan ücretsiz bir tube biliyor olun, ister gelişmekte olan bir yetişkin nişinde yeni bir özel kategori sunmam gerektiğini düşünün. Gözlerim her zaman en yeni ve en iyi müstehcen web içeriği için açık, ama ben sadece iki gözü ve kocaman bir penisi olan bir adamım. Gerçek konumunuzu gizleyin ve dünyanın başka bir yerinden çıkın — herhangi bir içeriğe hız sınırı olmadan erişin ve internet anonimliğinizi koruyun. Herhangi bir tarayıcıyı veya uygulamayı kullanın ve bir daha asla anonimliğiniz hakkında endişelenmeyin. Porno engelini kaldırmak için karmaşıklık ve etkinlik bakımından çeşitli yöntemler vardır.

Cinsel ilişki olarak tanımlanan eylemin hareket aşaması, neticeden ayrılabilir olduğu için bu suçta teşebbüs mümkündür (TCK.m.35). Ayrıca, bu suçta gönüllü vazgeçme mümkündür ve fail gerçekleştirdiği kısmın suç oluşturduğu durumlarda buna karşı sorumlu olacaktır (TCK.m.36). Bu suçun oluşabilmesi için cebir, tehdit ve hile olmaması gerekmektedir. Bunların olması halinde çocuğun cinsel istismarı suçu oluşacaktır. Ayrıca bu suçun oluşabilmesi için cebir, tehdit ve hilenin olmaması gerekmektedir. Cebir, tehdit ve hile olması durumunda çocuğun cinsel istismarı suçu oluşacaktır.

 • Hayvanlarla cinsel ilişkiyi görsel olarak ifade etmek da yasa dışıdır, ancak metin açıklamalarında değildir.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna iştirak mümkündür, ve bu suç, iştirakin her türü ile işlenebilir.
 • Sonuç olarak, Avustralya’daki yetişkin ürünlerine ilişkin postayla sipariş işlemlerinin çoğu ACT tarafından gerçekleştirilir.
 • Eylül 2018’de, kadınlara yönelik şiddetle ilgili endişeler, Nepal Hükûmeti’nin çevrimiçi pornografiyi yasaklama niyetini açıklamasına neden oldu.
 • Evlat edinilmesi düşünülen çocukla ya da koruyucu aile ilişkisinin bulunduğu çocukla cinsel ilişkiye girilmesi.
 • 24 Eylül’den itibaren Nepal Telekomünikasyon Kurumu , Nepal Hükûmeti İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı’nın emirlerine pornografik içerik sağlayan tüm web sitelerine engel koymaya başladı.

Maddesi, reşit olmayanla ilişkiye giren yetişkinlerin karşılaşabileceği cezaları düzenler. Cinsel suçlar bağlamında, reşit olmayanla cinsel ilişki önemli bir yer tutar ve çoğu hukuk sistemi tarafından ciddi bir suç olarak kabul edilir. Türk Ceza Kanunu madde 103, reşit olamayan çocuklarla cinsel ilişki durumunda olan kişilere yaptırımlar öngörmektedir. Rızanın hukuki anlamda geçerli sayılabilmesi için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu söz konusu olduğunda bu unsurların oluşumu büyük önem taşır. Yetişkin bir bireyin, reşit olmayan bir şahısla cinsel ilişkide bulunması, yasa koyucunun açıkça yasakladığı ve cezalandırdığı bir eylemdir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası (TCK m.

Ayrıca, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun saptanması durumunda, failin üzerine atılan suçun ağırlığına ve somut olayın koşullarına göre cezanın arttırılması mümkün olabilir. Özetle, reşit olmayanla cinsel ilişki, Türk hukukunda ciddi ve tartışmasız bir şekilde cezalandırılan bir suçtur. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, Türk Ceza Kanunu’nda belirli yaş altındaki bir bireyle rıza dışı veya hile kullanarak cinsel ilişkide bulunmanın cezalandırılması ile ilgilidir. Bu suçun infazı, kanunda belirtilen hüküm maddesindeki yıl esasına göre yürütülür. Buna göre, şüpheli eğer 15 yaşını tamamlamış mağdur ile cinsel ilişkiye zor, tehdit veya hile kullanmadan girmişse, konunun özelliklerine bağlı olarak 2 ila 5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilir. Eğer suç, evlenme yasağı bulunan kişiler arasında işlenmişse, ceza 10 ila 15 yıla kadar hapis cezasını kapsayabilir.

Ayrıca bu https://luluandpo.com/n 18 yaş altında kişiler tarafından da işlenmesi mümkündür. Yani 16 yaşında bir kız ile 16 yaşında bir erkeğin aynı anda bu suçu işlemesi halinde 16 yaşındaki erkekte fail olabilecektir. Yani şikayete tabi suçlarda failin soruşturulması veya kovuşturulabilmesi için mağdurun bizzat şikayetçi olması gerekir. Çin, Filipinler, Hindistan, Tayland, İran, Irak, Pakistan, Afganistan ve diğer ülkelerde porno izlemek yasa dışıdır ve doğal olarak yetişkin içerikli tüm web siteleri engellenmektedir. Oysa hükümetin yasaklamadığı ülkelerde bile pornoya erişimde sorun yaşayabilirsiniz. Ağ sahipleri, bu tür içeriklerin izlenmesinin kabul edilemez olduğu yerlerde girişi engellemek için pornoyu blok ederler.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *